gemau tacsi

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

gemau tacsi

Mae llawer o'r trigolion dinasoedd mawr na ellir heddiw dychmygu bywyd heb y gwasanaethau tacsi.Yn aml iawn mae yna adegau pan fyddwch angen i chi gael rhywle, a dulliau eraill o deithio i'r agosaf presennol yno.Dyma lle gallwch logi y gwasanaethau o yrwyr tacsi.Dylid nodi fod bod yn yrrwr tacsi yn eithaf diddorol.Felly, datblygwyr yn gyson yn rhyddhau gemau tacsi lle i'r naill ochr yn cael eu dangos cyfrifoldebau dyddiol o yrwyr tacsi.Wel, diolch i gemau a gynhelir yn yr adran hon, gall unrhyw un ymuno ag un o'r gyrwyr o geir, gan melyn brith.Yn y categori hwn, mae yna amrywiaeth o gemau.Mae yna rhai sy'n cael eu neilltuo ar gyfer y proffesiwn gyrrwr tacsi yn uniongyrchol, ond mae eraill - sy'n effeithio arno anuniongyrchol.Mae rhai o'r gemau o'r gêm ail grŵp y mae angen i chi ddewis y math priodol o yrrwr tacsi o ferch hardd.A hyd yn oed yn y fath proffesiwn sy'n ymddangos i gyd-ddynion, bydd y rhyw deg yn sefyll allan a denu sylw dyledus i ymddangosiad eithriadol.Yn y gêm arall o'r camau yn digwydd yng nghefn tacsi.Cariadus cwpl drwy lofnodi ei gilydd breichiau, gan geisio cusanu.Ond gall y broses hon yn bwysig atal y gyrrwr tacsi sydd weithiau yn bwrw'r yn y drych rearview.Nod y gêm yw i cusanu nes i chi lenwi mewn golau arbennig a pheidio cael eu dal yn y llygad y gyrrwr tacsi.Os ydym yn siarad am y proffesiwn gyrrwr tacsi, dylem sôn am rai materion sy'n aros am dacsis modern.Un ohonynt - y tagfeydd traffig a thagfeydd.I ddianc rhag hwy, gall y awduron o un o'r gemau neidio dros ceir eraill.Cyfleus, mewn gwirionedd.Problem arall yw parcio.Mae'r broblem hon yn dda iawn a ddangosir yn ail ran y gêm am y gyrrwr tacsi Bombay.Nid yn unig oedd y ceir eraill wedi parcio yn y maes parcio ar hap, felly mae mwy a phobl bob amser yn y ffordd, sy'n gallu gyrru ar y maes parcio o eliffantod!Nod y gêm yw i barcio yn union y gofod a ddarperir, yn llythrennol wasgu rhwng ceir eraill a cherddwyr.Am ddifrod i unrhyw un ohonynt neu damwain ddilyn yn syth gan fethiant y dasg.Ac wrth gwrs, y broblem fawr i yrwyr tacsi yn bob amser yn rhedeg rhywle teithwyr.Mewn gemau, y gyrrwr tacsi ar y efelychydd yn Berlin, Llundain a dinasoedd eraill rhaid i ni edrych ar gyfer teithwyr, ac yna, nid yw llawer torri rheolau traffig, mynd â nhw i'r mannau cywir.A bydd hyn i'w wneud mewn amser cyfyngedig, mae llawer o draffig a anffawd yn ei bywyd eraill.Dip yn y proffesiwn, daw'n amlwg pam y gyrwyr tacsi yn nerfus.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath