X Sonic i chwarae ar-lein

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

sonig x gêm

Pan na all cwmnïau yn creu cynnyrch sy'n achosi addoliad torfol a lledaenu gyda chyflymder mawr, gall fod yn sicr ei alw yn llwyddiant.Pan fydd y gwerthiant enfawr yn torri'r holl gofnodion, ei fod yn fan cychwyn ar gyfer ei cofnod yn y llyfr Guinness.Mae'n dynged hon yn chwarae Sonic X, Sega a lansiwyd yn 1991.Ers ei ryddhau, y gêm a enillwyd trosiant cyflym, sy'n cynrychioli beth newydd ar gyfer y byd gêm.Roedd y prif gymeriadau yn anthropomorffig glas draenog sy'n dinistrio gelynion, gan dynnu nerth o'r modrwyau aur.Heddiw, pan ddaeth lle consolau cyfrifiaduron, y gêm wedi cael addasiadau a thrawsnewid i mewn i fersiwn newydd.Gall pawb sy'n chwarae gyda Sonic ar gonsolau Mega Drive Sega, bellach yn mwynhau y lleiniau newydd o gemau ar eu PC, yn dda, y rhai sy'n gyfarwydd â'r pigau draenog glas am y tro cyntaf, yn ategu byddin o gefnogwyr y genre.Mewn gemau mwy newydd, Sonic caffael cyfaint a symudiadau llyfn, yn hytrach na arloeswr hapchwarae.Ond gallwch droi at opsiynau ar gyfer graffeg picsel, os ydych am i gael profiad o ymdeimlad o reolaeth i'r cynnyrch gwreiddiol.X Sonic i chwarae ar-lein heb gael diflasu yn awr.Draenog yn dal i fod y prif gymeriad, ond erbyn hyn gall rhannu gofod rhithwir gyda'r gemau eraill.Er enghraifft, bydd Super Mario ymuno Sonic wrth ymladd angenfilod, yn cynnig i gymryd rhan yn y ras, neu gerdded ar hyd y labyrinth.Mae cymeriadau eraill, rhai ohonynt yn negyddol.Er enghraifft, Dr Ivo Robotnik alias Eggman yn gwneud sawl ymgais i gymryd drosodd y byd.Ef yw prif wrthwynebydd y gwrth-arwr a Sonic y Draenog.Brwydr ddigyfaddawd rhwng dau heddlu yn creu llawer o straeon a diddanu gamers.Ond mae pethau da bob amser yn barod i helpu rhwystrau goresgyn a draenog yn ymddangos yn y cydiwr.Yn eu plith, y Knuckles echidna, dwy-gynffon llwynog Miles Prower "Tails" a'r draenog Amy Rose.Platformer gêm X Sonic yn wahanol oherwydd i frwydro yn erbyn y gelynion, nid draenogod oes angen i droi at arfau, fel ef ei hun yn rhagori.Fel y soniwyd eisoes, ei gryfder yn gorwedd yn y modrwyau aur, felly rhaid i chi eu casglu ar bob cyfle a gwneud yn siŵr nad yw'r nifer yn syrthio i lefel beirniadol.Power Sonic syrthio mewn trefn ddisgynnol o gylchoedd sy'n cael eu gwario yn y frwydr, ac os nad ydynt yn aros, byddai ei fywyd mewn perygl.Heblaw am y frwydr yn erbyn gelynion, Sonic yn cael ei ddiddordeb yn weithredol mewn chwaraeon, ac oherwydd y gall yn aml i'w gweld yn chwarae pêl-droed, tennis, chwaraeon modur a chymryd rhan mewn chwaraeon eraill.Ond yn anad dim, chwarae gyda Sonic - yw Gweithredu.Symud y tu mewn i'r maes chwarae, bydd dehongliad breuddwyd neidio drwy'r lefelau, yn codi i frig ac yn ôl i lawr ar y ddaear.Yn y cwrs rhaid i gasglu pŵer-ups i frwydro yn erbyn y gelynion, y mae'n llawn o ysbrydion drwg, a hyd yn oed robotiaid.Hyd yn oed y dasg o lanhau'r berllan o ystlumod yn dod yn genhadaeth anrhydeddus am yr arwr, pryd i ddangos dychymyg a dyfeisgarwch.Gymharu'r gêm gyntaf gyda'r diweddaraf, asesu eu hansawdd a llwyddo yn y edau anweledig sy'n cysylltu buddiannau gwahanol genedlaethau at ei gilydd.Fel y gallwch weld, gall gemau cyfrifiadurol hyd yn oed uno.Mae'r golofn hon yn cynnwys y straeon mwyaf diddorol, lle mae'r dewr glas draenog yn cyfrannu at iachawdwriaeth y byd, gan ei gwneud yn lanach ac yn fwy llawen.Helpu ffrindiau bob amser, gan y ffordd, ac ar unrhyw nwyddau nad oes ganddynt.Er mwyn ei roi ar y byd rhithwir o Sonic, byddwch yn dysgu llawer mwy am y peth ac yn deall pa mor bwysig cysyniadau: cyfeillgarwch, dewrder, dewrder ac anhunanoldeb.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath