golff fflachia herwhela

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Chwarae Golff ar-lein

Golff - yn y gêm Saesneg, sy'n cael ei ystyried yn chwaraeon elite a hamdden. Nid yw'n goddef frys, a phrysurdeb. Golffwyr yn dawel symud ar draws y cae a chyn bêl daro yn y ffon, yn ofalus eu rhoi ar brawf. Er mwyn taro bosibl yn fwy effeithiol, mae angen i chi ystyried llawer o ffactorau - y cryfder a chyfeiriad effaith y dirwedd a phresenoldeb rhwystrau. I fod yn golffiwr llwyddiannus, un hyfforddi bob amser yn llygad a'r gallu i reoli'r sefyllfa. Mae'r gêm yn cael ei chwarae ar gae arbennig lle mae eu gwneud gan ddyn ac yn digwydd yn naturiol rhwystrau - llynnoedd bach, bryniau a dyffrynnoedd, pontydd, a llwyni eraill. Y nod - i daflu pêl i mewn i dyllau, marcio y blwch, y nifer lleiaf o strôc ffon arno. Chic arbennig yw anfon y bêl i mewn i'r twll gydag un strôc, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl, hyd yn oed yr athletwyr mwyaf profiadol a thalentog. Golff mwynhau llawer o lwyddiant gyda eich busnes. Gwneud y busnes hwn yn araf yn gwneud eu symud yn y broses o drafod materion pwysig, contractau a dod o hyd i gysylltiadau defnyddiol newydd. Ond pan ddaw i chwaraeon proffesiynol, y golff ddod ynghyd torfeydd o gefnogwyr, ac yn y gêm yn cynnal cystadlaethau gyda gwobrau a dyfarniadau. I gefnogwyr brwd o mini-golff opsiynau sydd ar gael mewn blychau. Gallant gael eu gosod mewn lle bach yn yr ystafell a mwynhau'r pethau wrth eich bodd ar unrhyw adeg. Amrywiadau o'r fath mini-golff gormod. Mae rhai yn gyfyngedig i un trac, mae eraill yn cynnig trawsnewidiadau cymhleth gyda lefelau. Yn aml iawn, mae mini-cwrs golff a chanolfannau siopa neu leoedd o adloniant, megis mewn parciau. Does dim anghyffredin i weld rhieni sydd â phlant sydd yn hapus i dreulio amser ar y fyrfyfyr - caeau artiffisial. Maent yn edrych fel ardal eang, ond mewn ffurf lai. Maent hefyd yn cael y pontydd, bryniau, tyllau ac yn bell oddi wrth ei gilydd yn dda. Ond mae cyfle arall gwych i fwynhau y gêm, hyd yn oed o gysur cartref - yn fflach gêm o golff. Nid yw fersiwn gyfrifiadurol o'r hwyl yn llai deniadol, ac mewn rhai achosion hyd yn oed yn fwy diddorol nag y gêm yn fyw. Yn y byd rhithwir i'r golffiwr yn darparu cyfleoedd pellach, a gall y gêm yn her neu antur. Os oes chwaraewyr yn well i oedolion yn opsiwn mwy realistig ar gyfer hwyl, plant i fwynhau chwarae yn y golff gwych. Mewn gemau cyfrifiadur, gallwch ddewis fel cymeriad cartŵn cymeriad ei reoli, ac yn hytrach yn gyrru y bêl yn y twll draenogod, gwiwerod a gophers. Bydd eliffant babi yn hytrach na'r ffon yn defnyddio ei drwnc ei hun a dylid nodi, yn llwyddiannus iawn. Gemau Flash yn cael eu trosi yn hawdd i mewn i saga golff môr-leidr, bydd lle yn hytrach o beli ar y cae fod yn fom, ond fel tyllau - y llongau gelyn. Mae'r math hwn o gwrs yn fwy fel rhyfel, ond mae hyn hyd yn oed yn fwy cymhellol a thrawiadol. Chwarae Golff ar-lein Nid yw yn amharod i hyd yn oed y cynrychiolwyr drwg - zombies, blaidd-ddynion a Vampires. Dim ond yn eu hachos, y gêm yn dod yn fwy unigryw ymddangosiad a nodweddion y rheolau. Fel arall, gallwch chwarae golff, hyd yn oed yn y bar, a fydd yn gylch o gwmpas y bêl rhwng y poteli gwag fel nad ydynt yn eu taro. Mae'r holl opsiynau yn ddiddorol ac arbennig. O'r lefel gyntaf, y byddwch yn dod o hyd yn hawdd, byddwch yn symud yn raddol i rai mwy cymhleth. Bydd Rhwystrau yn dod yn fwy, a threigl amser yn llai. Gaeth i golff rhithwir, ni fyddwch yn teimlo fel newyddian ar y maes hwn.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath