Ymladd gemau ar gyfer dau

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Ymladd gemau ar gyfer dau

Yn y ffilm Cacennau "Pinocchio" Crwban canu cân, a gafodd y llinell: "Ymladd amdano?Felly ymladd!".Os ydym yn gadarnhaol ac yn cynysgaeddir â doethineb o flynyddoedd o Heroes yn galw ar ei gyfer, y gêm ymladd ar gyfer dau a hyd yn oed yn fwy felly yn y cynnyrch sy'n deilwng o sylw.Cefais fy nenu yn arbennig iddyn nhw, felly mae'n bosibl cyfuno y byd rhithwir ac yn byw cyfathrebu.Mae bob amser yn braf cael rhywun i rannu profiad a barn y digwyddiadau sy'n dod i'r amlwg, cyfnod yn y gorffennol ac arlliwiau gameplay mwyaf cyffrous.Lleiniau o'r gemau hyn yn rhoi dewis i weithio gyda'i gilydd ac yn ymladd dros syniad cyffredin neu ddod yn elynion ac yn gweithredu yn erbyn ei gilydd.Dod yn meddwl, gallwch chi gymryd rhan mewn gweithrediadau ar y cyd ymladd ymosodiad y gelyn ac yn adlewyrchu ei gilydd.Cefn dan do ysbrydoli hyder a chynyddu siawns o oroesi.Themâu milwrol yn hytrach yn hyderus cerdded trwy y gemau i'r cyfeiriad hwn, ac yn cynnig nifer o syniadau o ddigwyddiadau.Yn ogystal, gallwch ddewis filwr Rheoli neu offer milwrol i unrhyw fodel.Yn y efelychwyr mawr yn cynnig llawer o gyfleoedd i wella eu uned ymladd yn y datblygu, rheoli a realistig teimlo i weld y camau ymagor o wyneb yr arwr.Gemau mini hefyd yn nodedig, er bod llai yn ei efelychwyr symlrwydd.Ond gall amrywiaeth darparu profiad llawer mwy ac yn fwy aml yn chwarae i symud o un gêm i'r llall.Brwydro yn erbyn chwaraeon gêm i ddau ymladd - un opsiwn mwy o hwyl.Mae hyn yn aml sparred yn y cylch - bocsio, karate, jiwdo, sumo, ac eraill.Weithiau frwydr â chymhorthion gysylltiedig â chwaraeon - nunchuck, sabers, cleddyfau, ffyn, drysu neu wrthrychau cyffredin ddaeth i law.Gall hyd yn oed crefft ymladd clasurol cario elfen o ffantasi neu chwedlau tylwyth teg.Panda, crwbanod Ninja Teenage Mutant, Naruto, dim ond gwartheg a chymeriadau eraill yn arbenigo mewn brwydr dwbl.Rhowch y gwartheg menig bocsio, anfonwch nhw at y cylch, a byddwch yn gweld pa mor dda-natured anifeiliaid, yr ydych yn hael poilo llaeth ffres, ceuled bwydo gyda hufen sur, troi erbyn bwystfil gwyllt a thâl gynddeiriog am y gelyn gyda'r holl ymddygiad ymosodol.Beth i'w ddweud am wartheg, hyd yn oed os y duwiau, ellyllon, corachod, robotiaid a phob math o angenfilod yn cymryd at y llwyfan i gystadlu.Yn eu arsenal mae yna dechnegau nid yn unig yn normal, ond mae bwerau arbennig, ac mae hwn yn lefel hollol wahanol.Dychmygwch rhyfeloedd seren sy'n digwydd rhwng y galaethau.Bodau estron o blanedau gwahanol bwerau magnetig, sizzling, rhewi, fflamadwy ac eraill.Pan harfogi gyda'r laser yn cael eu chwalu a lightsabers, rhaid i chi fod yn arwr super go iawn i ennill y frwydr.Ymladd gyda chleddyfau yn datgelu i ni y cyfnod canoloesol, lle y teyrnasodd efe ysbryd o fawrfrydigrwydd.Amddiffyn eu tir rhag y gelyn, amddiffyn yr anrhydedd ac yn ymladd ar gyfer y galon o ferch hardd, yn mynnu y dewrder mawr a pharodrwydd i farw dros ei syniadau ar unrhyw adeg.Yn yr haearn a marchogion dewr arfwisg trwm yn araf iawn, ond yn ein gemau, maent yn dangos ystwythder go iawn, byrlymus dros ei phen, neidio ar y lefelau a gwneud triciau anodd eraill.Y cyfnod hwnnw o hanes yn llawn o chwedlau a straeon, y mae rhan o'r gwrth-arwr chwarae draig asgellog.Beidio â lladd y fath anghenfil yn hawdd, a gallai dim ond calon ddewr ennill.A phwy ydych chi eisiau i fod yn y frwydr?Anadlu tân sarff, neu farchog dewr?

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath